kajiakajia ong.ani

kajia ong.a (Garo)
Contributed by: Mousumi Konwar on 2023-08-13
1. (Abstract Noun) an assertion of opposing views or claims, a verbal fight. বিপৰীত মতামত বা দাবী সাব্যস্ত কৰিবলৈ কৰা মৌখিক যুঁজ।