kynthihkynthup

kynthoh (Khasi) [ Roman: kyn.thoh]
Contributed by: Himasri Das on 2023-07-01
1. (Verb-Trans.) Hurt someone physically by use of force or verbally by criticising. শাৰীৰিকভাৱে বল প্ৰয়োগ কৰি অথবা মুখেৰে সমালোচনা কৰি কাৰোবাক আঘাত কৰ্।