lumluma lumang

lum lang (Khasi) [ Roman: lum.lang]
Contributed by: Himasri Das on 2023-07-14
1. (Verb-Trans.) to cling closely, especially by holding by hands. হাতেৰে ধৰি ইজনে সিজনৰ গাত লাগি মৰম বা বাৎসল্য প্ৰকাশ কৰ্।