ngunngunu ngunu

ngunpit ngunyit (Mising) [ Roman: ngun.pit ngun.yit]
Contributed by: Prasanta Borah (প্ৰশান্ত বৰা) on 2010-02-04
1. Abstract Noun(Verbal Adj.) rendered useless by breaking or destroying by any means. কোনো কাৰণত ধ্বংস, নষ্ট বা নিৰ্মূল হোৱা।