reversible reactionrevert

reversion (English) [ IPA: rɪˈvərʒən ASM: ৰিভাৰচন]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-10-22
1. (Verbal Noun) turning in the opposite direction; the at of returning বিপৰীত মুখে ঘূৰি যোৱা বা উলটি যোৱা কাৰ্য্য
English: reversion,
Assamese: প্ৰতিগমন