satsatais

sat-lang (Karbi)
Contributed by: মৰ্ণিংকে ফাংচ` (Morningkeey Phangcho) on 2008-08-13
1. (Abstract Noun) the act or process of testing pupils, candidates, etc., as by questions প্ৰশ্ন কৰি ছাত্ৰ, প্ৰাৰ্থী আদিৰ জ্ঞান বা পাৰদৰ্শিতা জুখি চোৱা কাৰ্য্য বা প্ৰক্ৰিয়া