sijisijibah-gnang

sijibah (Dimasa)
Contributed by: Kulendra Daulagupu on 2012-06-12
1. (Verbal Noun) disapproval expressed by pointing out faults or shortcomings. ভুল-ত্ৰুটি আঙুলিয়াই দি জনোৱা অসন্মতি।

Contributed by: Kulendra Daulagupu on 2009-08-10
2. (Verbal Noun) Spiteful talk about a person who is not present. লোকৰ অহিত চিন্তা কৰি অইন মানুহৰ আগত লগাই কোৱা কথা ।