vulvavuong

vung (Karbi)
Contributed by: মৰ্ণিংকে ফাংচ` (Morningkeey Phangcho) on 2009-09-02
1. (Verb-Trans.) to force sth towards oneself by physically holding it কোনো বস্তুত ধৰি নিজৰ গাৰ ফালে জোৰ দে