accomplishmentaccordingly

accord (English) [ IPA: əˈkɔrd ASM: একৰ্ড]
Contributed by: Rubul Mout (ৰুবুল মাউত) on 2006-08-15
1. (Verb-Trans.) To come into or be in accord, as of opinion. কোনো বিষয় সম্পৰ্কে সহমতত উপনীত হ।

Contributed by: Benjamin Kaman on 2009-08-10
2. (Abstract Noun) giving to a claimant or petitioner something that could be withheld; give as a favor or a right নিদিয়াকৈ জব্দ কৰি ৰাখিব পৰা কোনো বস্তু দাবীদাৰ বা আবেদনকাৰীক দিয়া; সৌজন্য বা অধিকাৰ হিছাপে দিয়া
English: accord, award, grant,
Assamese: অনুদান,
Bodo: होनाइ,
Khasi: ka jingai,
Garo: namnikpa