namnikbatanamnikpaa

namnikpa (Garo) [ Roman: nam.nik.pa]
Contributed by: Mousumi Konwar on 2023-05-09
1. (Abstract Noun) giving to a claimant or petitioner something that could be withheld; give as a favor or a right নিদিয়াকৈ জব্দ কৰি ৰাখিব পৰা কোনো বস্তু দাবীদাৰ বা আবেদনকাৰীক দিয়া; সৌজন্য বা অধিকাৰ হিছাপে দিয়া
English: accord, award, grant,
Assamese: অনুদান,
Bodo: होनाइ,
Khasi: ka jingai,
Garo: namnikpa