grannyGranth Sahib

grant (English) [ IPA: ˈgrænt ASM: গ্ৰাণ্ট]
1. (Abstract Noun) giving to a claimant or petitioner something that could be withheld; give as a favor or a right নিদিয়াকৈ জব্দ কৰি ৰাখিব পৰা কোনো বস্তু দাবীদাৰ বা আবেদনকাৰীক দিয়া; সৌজন্য বা অধিকাৰ হিছাপে দিয়া
English: accord, award, grant,
Assamese: অনুদান,
Bodo: होनाइ,
Khasi: ka jingai,
Garo: namnikpa

Contributed by: Sudipta Kumar Gogoi on 2006-04-01
2. (Verb-Trans.) To accord as a favor, prerogative, or privilege