assumptionASTC

assurance (English) [ IPA: əˈʃʊrəns ASM: এচুৰেনচ]
Contributed by: Pankaj Neog on 2012-06-11
1. (Abstract Noun) A verbal commitment by one person to another agreeing to do (or not to do) something in the future. কোনো কাম কৰিবলৈ (অথবা নকৰিবলৈ)কঠোৰ সিদ্ধান্ত লোৱা কাৰ্য্য|

Contributed by: Dr (Mrs) Krishna Barua on 2006-09-17
2. (Abstract Noun) The fact, quality, or state of being certain সত্যতা, গুণাগুণ বা অৱস্থা নিশ্চিত হোৱা