chu.ongnikatachu.sokani

chu.soka (Garo)
Contributed by: Mousumi Konwar on 2023-05-11
1. (Verb-Trans.) to receive or come to have possession, use, or enjoyment of কোনো বস্তু নিজৰ হাতলৈ আন্ বা হস্তগত কৰ্