colonyColored Sterculia

colorus (English) [ IPA: ˈkələr ASM: কালাৰ]
adj: colorless
1. (Abstract Noun) That aspect of things that is caused by differing qualities of the light reflected or emitted by them যিকোনো বস্তুৰ এনে এটা ধৰ্ম, যিটো বস্তুটোৱে পোহৰৰ বিভিন্ন গুণ প্ৰতিফলন বা বিচ্ছুৰিত কৰাৰ বাবে দেখা যায়
English: colorus , colouruk , hue,
Assamese: আভা, বোল, বৰণ, বৰ্ণ, ৰং,
Bodo: गाब,
Mising: rong,
Khasi: ka rong,
Meeteilon: machu,
Bishnupriya Manipuri: রং,
Karbi: akar, akarwet, alir,
Nagamese: rong,
Dimasa: bului,
Ao: sentse,
Tai: ছিঙ্ চঙ্,
Bangla: রং,
Tiwa: ajar,
Deori: চাৰেং, বুল, বৰন

Different POS:

a. Proper Adj.-Neuter: colorful, colourful, kaleidoscopic, জক্‌মক্‌, বাৰেবৰণীয়া...
b. Verbal Noun: colouring, painting, ৰঞ্জন, বুলাদুবা, বুলাবা...
c. Verb-Trans.: color, colour, dye, paint, বোলা...

Related Idea:

d. Material Noun-Neuter: color, dye, paint, pigment, কলপ...

2. Chemistry(Material Noun-Neuter) Substance that imparts a color. যিকোনো বস্তুক বৰণ দিব পৰা পদাৰ্থ
English: colorus , dye, paint, pigment,
Assamese: কলপ, ৰং, ৰঞ্জক,
Bodo: गाब फोन्नाय,
Khasi: ka rong

Different POS:

a. Verb-Trans.: color, colour, dye, paint, বোলা...

Related Idea:

b. Abstract Noun: color, colour, hue, আভা, বোল...

Contributed by: Himasri Das on 2023-04-19
3. (Verb-Trans.) to put color on something. ৰং সান, বৰণ লগা।
English: colorus , colouruk , dye, paint,
Assamese: বোলা, ৰং দে, ৰং সান্,
Bodo: गाब गानाइ,
Mising: i:pok,
Deori: বুলাদু

Different POS:

a. Abstract Noun: color, colour, hue, আভা, বোল...
b. Material Noun-Neuter: color, dye, paint, pigment, কলপ...