rondahRong Bong Terang
rong (Mising) [ Roman: rong]
1. (Abstract Noun) That aspect of things that is caused by differing qualities of the light reflected or emitted by them
যিকোনো বস্তুৰ এনে এটা ধৰ্ম, যিটো বস্তুটোৱে পোহৰৰ বিভিন্ন গুণ প্ৰতিফলন বা বিচ্ছুৰিত কৰাৰ বাবে দেখা যায়
English: colorus , colouruk , hue,
Assamese: আভা, বোল, বৰণ, বৰ্ণ, ৰং,
Bodo: गाब,
Mising: rong,
Meeteilon: machu,
Bishnupriya Manipuri: রং,
Karbi: akar, akarwet, alir,
Nagamese: rong,
Dimasa: bului,
Ao: sentse,
Tai: ছিঙ্ চঙ্,
Bangla: রং,
Tiwa: ajar,
Deori: চাৰেং, বুল, বৰন,

Related Ideas:

a. Proper Adj.-Neuter: colorful, colourful, জক্‌মক্‌, বাৰেবৰণীয়া, বৰ্ণময়
b. Material Noun-Neuter: color, dye, paint, pigment, কলপ

2. (Verb-Trans.) make a hole especially with a revolving tool
সঁজুলিৰ সহায়ত ফুটা কৰ্

rong (Karbi)
3. (Material Noun-Neuter) a small community or group of houses in a rural area, larger than a hamlet and usually smaller than a town.
নগৰৰ পৰা আঁতৰত, নগৰতকৈ সৰু আৰু চুবুৰিতকৈ ডাঙৰ এক জনবসতি বা একেলগে থকা কিছুমান ঘৰ।

4. (Common Noun-Neuter) a fixed place of residence
নিগাজীকৈ বাস কৰা ঠাই

rong (Nagamese)
5. (Abstract Noun) That aspect of things that is caused by differing qualities of the light reflected or emitted by them
যিকোনো বস্তুৰ এনে এটা ধৰ্ম, যিটো বস্তুটোৱে পোহৰৰ বিভিন্ন গুণ প্ৰতিফলন বা বিচ্ছুৰিত কৰাৰ বাবে দেখা যায়
English: colorus , colouruk , hue,
Assamese: আভা, বোল, বৰণ, বৰ্ণ, ৰং,
Bodo: गाब,
Mising: rong,
Meeteilon: machu,
Bishnupriya Manipuri: রং,
Karbi: akar, akarwet, alir,
Nagamese: rong,
Dimasa: bului,
Ao: sentse,
Tai: ছিঙ্ চঙ্,
Bangla: রং,
Tiwa: ajar,
Deori: চাৰেং, বুল, বৰন,

Related Ideas:

a. Proper Adj.-Neuter: colorful, colourful, জক্‌মক্‌, বাৰেবৰণীয়া, বৰ্ণময়
b. Material Noun-Neuter: color, dye, paint, pigment, কলপ

rong (Tiwa)
6. (Common Noun) rice grains with the golden outer cover removed.
বাহিৰৰ সোণালী আৱৰণটো গুচোৱাৰ পাছত ধানৰ গুটি।
English: rice,
Assamese: চাউল, তণ্ডুল,
Bodo: ओंखाम1,
Khasi: khaw,
Meeteilon: Cheng,
Karbi: shangg,
Kok-Borok: mairum,
Nagamese: chawel,
Dimasa: mairong,
Ao: acang,
Chakma: sool,
Tiwa: rong,
Deori: মিৰ, মিৰ11, মিৰুং,

Related Ideas:

a. Common Noun-Neuter: broken rice, খুদ, খুদ-কণ, খুদ-চাউল, ব্ৰহ্মকণ