confluenceconformal

conform (English) [ IPA: kənˈfɔrm ASM: কনফৰ্ম]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2008-11-23
1. (Verb-Trans.) to do what is ordered/commanded to do by some authority বয়স বা পদমৰ্য্যদাত জ্যেষ্ঠ কোনো লোকে কৰিবলৈ কোৱা আৰু দিহা দিয়া মতে কাম কৰ্