pyndappyndep

pyndem (Khasi) [ Roman: pyn.dem]
Contributed by: Himasri Das on 2023-06-28
1. (Verb-Trans.) to do what is ordered/commanded to do by some authority বয়স বা পদমৰ্য্যদাত জ্যেষ্ঠ কোনো লোকে কৰিবলৈ কোৱা আৰু দিহা দিয়া মতে কাম কৰ্

Contributed by: Himasri Das on 2023-06-16
2. (Verb-Intran.) to bring forth and deposit an egg কণী বা ডিমা প্ৰসব কৰ্