bu:rut-ba:ratbu:yom

bu:set (Mising) [ Roman: buh.set]
Contributed by: Himasri Das on 2023-01-20
1. (Verb-Trans.) to bring two seperated items physically close enough to be together দুটা বস্তু কোনো প্ৰকাৰে এক কৰি দে৷

Contributed by: Himasri Das on 2023-01-20
2. (Verb-Trans.) to do what is ordered/commanded to do by some authority বয়স বা পদমৰ্য্যদাত জ্যেষ্ঠ কোনো লোকে কৰিবলৈ কোৱা আৰু দিহা দিয়া মতে কাম কৰ্