fisherfishery

fisherman (English) [ IPA: ˈfɪʃərˌmæn ASM: ফিচাৰমেন]
1. (Common Noun-Common) A person who catches fish, either as a job or as a sport. জীৱিকা নিৰ্ব্বাহৰ কাৰণে অথবা এক ক্ৰীড়া ৰূপে মাছ ধৰা মানুহ।