fishberryfisherman

fisher (English) [ IPA: ˈfɪʃər ASM: ফিচাৰ]
Contributed by: Biraj Kumar Kakati on 2008-04-24
1. (Common Noun-Common) A person who catches fish, either as a job or as a sport. জীৱিকা নিৰ্ব্বাহৰ কাৰণে অথবা এক ক্ৰীড়া ৰূপে মাছ ধৰা মানুহ।