ka jingiapka jingiarap

ka jingiapyni (Khasi) [ Roman: ka.jing.iap.yni]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-06
1. (Abstract Noun) A discussion involving opposing points; an argument পৰস্পৰ বিৰোধী যুক্তি দৰ্শাই কৰা আলোচনা