ka pohtitka por

ka pop (Khasi) [ Roman: ka.pop]
Contributed by: Himasri Das on 2023-07-31
1. (Abstract Noun) an act that is against the law. আইনৰ প্ৰতিকূলে যোৱা বা আইন-বিৰুদ্ধ কাম।