nahsanaiad

nai (Kok-Borok)
Contributed by: Bonnie Debbarma on 2008-12-10
1. (Verb-Trans.) to intentionally bring sth in visual contact চকুৰে নিৰীক্ষণ কৰ্

nai (Nagamese)
Contributed by: Mousumi Konwar on 2023-07-06
2. (Adverb) a negative word used to express dissent, denial, or refusal, as in response to a question or request. কোনো প্ৰশ্ন বা অনুৰোধৰ সঁহাৰি হিচাপে অসন্মতি, প্ৰত্যাখ্যান বা অস্বীকাৰ কৰা বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এক নেতিবাচক শব্দ।
English: no, not,
Assamese: ওহোঁ, না, নাই, নাইকিয়া, নাস্তি, নাহিold ,
Bodo: नङा,
Mising: mang,
Khasi: ym,
Garo: ihing,
Nagamese: na, nai,
Dimasa: niya,
Hindi: नहीं,
Bangla: নং, না

nai (Dimasa)
Contributed by: Kulendra Daulagupu on 2009-09-07
3. (Verb-Trans.) to intentionally bring sth in visual contact চকুৰে নিৰীক্ষণ কৰ্