perceivablepercent

perceive (English) [ IPA: pərˈsiːv ASM: পাৰচিভ]
1. (Verb-Intran.) to be aware of something through any of the senses যিকোনো ইন্দ্ৰিৰ জৰিয়তে কিহবাৰ সম্পৰ্কে জ্ঞাত হোৱা