phujurphukli

phuk (Karbi)
Contributed by: মৰ্ণিংকে ফাংচ` (Morningkeey Phangcho) on 2009-01-18
1. (Verb-Intran.) to break, mar, or mark the surface of by rubbing, scraping, or tearing with something sharp or rough দেহৰ কোনো পৃষ্ঠত চোকা বা খহটা বস্তুৰে ঘঁহি, মোহাৰি বা আঁচুৰি দে