pyntreipyntud

pyntrei kam (Khasi) [ Roman: pyn.trei.kam]
Contributed by: Himasri Das on 2023-07-09
1. (Verb-Trans.) Put a decision, plan, contract, etc. into effect কোনো সিদ্ধান্ত, পৰিকল্পনা, ঠিকা আদি কাৰ্য্যত পৰিণত কৰা