ka jingkhihka jingkhreh

ka jingkhmih (Khasi) [ Roman: ka.jing.khmih]
Contributed by: Himasri Das on 2023-08-01
1. (Abstract Noun) an authoritative direction or instruction. এক কৰ্ত্তৃত্বদৰ্শী নিৰ্দ্দেশনা বা শাসনৰ সুৰত দিয়া নিৰ্দেশ।