ka.sineka.sninga

ka.sna (Garo)
Contributed by: Mousumi Konwar on 2023-08-13
1. (Verbal Adj.) Taking relatively long time to do a thing প্ৰয়োজনতকৈ বেছি সময় লাগি কাম সমাধা কৰা অথবা এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলৈ প্ৰয়োজনতকৈ বেছি সময় লগা |