khudabaKhudang

khudam (Meeteilon) [ Roman: khu.dam]
Contributed by: Mohen Naorem on 2009-03-31
1. (Abstract Noun) something used for or regarded as representing something else; a material object representing something, often something immaterial. কিহবাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বা কিহবাক সূচোৱা বুলি ধৰা আন কোনো বস্তু।