Shrutakirtishubung

shu (Dimasa) [ Roman: Shoo]
Contributed by: Arnab Phonglosa on 2009-09-02
1. (Verb-Trans.) Strike persistently and violently হাত বা কোনো অস্ত্ৰেৰে কাৰোবাক আঘাত কৰ্ ৷