agin-asngagitated

agitate (English) [ IPA: ˈædʒəˌteɪt ASM: এজিটেট]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-10-11
1. (Verb-Trans.) to move sth rapidly from side to side কিহবাক এফালৰ পৰা আনফাললৈ খৰকৈ গতি কৰোৱা