ba jrongba jyrngam

ba jyndong (Khasi) [ Roman: ba.jyn.dong]
Contributed by: Himasri Das on 2023-08-18
1. (Verb-Trans.) to move sth rapidly from side to side কিহবাক এফালৰ পৰা আনফাললৈ খৰকৈ গতি কৰোৱা