katakhalkatba

katanga (Garo)
Contributed by: Mousumi Konwar on 2023-08-14
1. (Verb-Trans.) to run away from (a place, danger, etc) (কোনো ঠাই, বিপদ আদিৰ পৰা) সন্তৰ্পণে আঁতৰি যোৱা