na kata ka dawna.tok

na.a (Garo)
Ref: Merian Dictionary Eng to Garo by D. S. Nengminza
1. (Pronoun) refers to the person with whom one is talking to. যাৰ লগত কথা পতা হৈছে, তেওঁক বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা শব্দ|
English: you,
Assamese: আপুনি, তই, তুমি, তুহুঁold , তোহো,
Bodo: नों,
Mising: no,
Khasi: phi,
Garo: na.a,
Meeteilon: adom, Nahak, nang,
Bishnupriya Manipuri: তি,
Karbi: nali, nang,
Kok-Borok: nwng,
Nagamese: apni, toi, tumi,
Dimasa: ning,
Apatani: no,
Ao: na,
Tai: মাও, মৌ,
Hindi: आप,
Bangla: আপনি, তুই, তুমি,
Nepali: तँ, तँपाइ, तिमि,
Rabha: নাং,
Deori: না,
Hajong: তই

naa (Meeteilon)
Contributed by: Mohen Naorem on 2008-12-11
2. Anatomy(Common Noun) the organ that perceives sounds. যি অংগৰ দ্বাৰা শব্দ অনুভূত হয়।
English: ear,
Assamese: কাণ, কৰ্ণ, শব্দগ্ৰহ, শ্ৰোত্ৰ, শ্ৰৱণ, শ্ৰৱণেন্দ্ৰিয়,
Bodo: खोमा,
Mising: yerung,
Khasi: shkor,
Garo: nachil,
Meeteilon: naa, naakong,
Kok-Borok: khunju,
Hmar: nakawr,
Nagamese: kan,
Dimasa: khamao,
Apatani: yaru,
Chakma: haan,
Tai: পিক,
Hindi: कान,
Bangla: কান,
Nepali: कान, श्रवणेन्द्रिय,
Deori: আকুন

Different POS:

a. Proper Adj.: আকৰ্ণ...