ninety twoNing arong

ning (Mising) [ Roman: ning]
Contributed by: Himasri Das on 2023-01-03
1. (Verb-Trans.) to force sth away from oneself শক্তিৰে কোনো বস্তুক নিজৰ পৰা দূৰলৈ আঁতৰাই দে

Contributed by: Himasri Das on 2023-01-03
2. (Verb-Trans.) to apply pressure from two or more sides at the same time কোনো বস্তুত একে সময়তে দুই বা ততোধিক ফালে হাতেৰে বা কোনো সঁজুলিৰে চাপ প্ৰয়োগ কৰা কাৰ্য্য

ning (Karbi)
Contributed by: মৰ্ণিংকে ফাংচ` (Morningkeey Phangcho) on 2008-08-17
3. (Abstract Noun) Centre of thought, feeling and emotions মানুহৰ মন, অনুভূতি বা চিন্তাৰ কেন্দ্ৰ

ning (Dimasa)
Contributed by: মৰ্ণিংকে ফাংচ` (Morningkeey Phangcho) on 2008-08-28
4. (Pronoun) refers to the person with whom one is talking to. যাৰ লগত কথা পতা হৈছে, তেওঁক বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা শব্দ|
English: you,
Assamese: আপুনি, তই, তুমি, তুহুঁold , তোহো,
Bodo: नों,
Mising: no,
Khasi: phi,
Garo: na.a,
Meeteilon: adom, Nahak, nang,
Bishnupriya Manipuri: তি,
Karbi: nali, nang,
Kok-Borok: nwng,
Nagamese: apni, toi, tumi,
Dimasa: ning,
Apatani: no,
Ao: na,
Tai: মাও, মৌ,
Hindi: आप,
Bangla: আপনি, তুই, তুমি,
Nepali: तँ, तँपाइ, तिमि,
Rabha: নাং,
Deori: না,
Hajong: তই