ngakpiheibangam

ngakuoi (Hmar)
Contributed by: LALREMTHANG HMAR on 2009-02-02
1. (Verb-Intran.) to fish with a hook and line বৰশীত টোপ দি তাক পানীত পেলাই মাছক খাবলৈ দি মাছ ধৰ্ |
English: angle, fish, hook,
Assamese: টোপা, বৰশী বা,
Bodo: बोरसि,
Khasi: khwai,
Karbi: arhi,
Hmar: ngakuoi,
Deori: পেচি-জা

Different POS:

a. Verbal Noun: angling, fishing, জালকৰ্ম, বৰশী বোৱা, ना हमनाय...

Related Idea:

b. Material Noun-Neuter: fishhook, hook, আঁকোৰা, বৰশী, बोरसि बोन...