thanatophobiathanda

thanbang (Karbi)
Contributed by: মৰ্ণিংকে ফাংচ` (Morningkeey Phangcho) on 2009-01-21
1. (Common Noun-Common) A person who imparts knowledge to others as a profession. জীৱিকাৰ বাবে বা বৃত্তি হিচাপে আনক জ্ঞান দান কৰা লোক।