runrun away with

run away (English) [ IPA: ˈrən əˈweɪ ASM: ৰান ৱে’]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-10-06
1. (Verb-Trans.) to run away from (a place, danger, etc) (কোনো ঠাই, বিপদ আদিৰ পৰা) সন্তৰ্পণে আঁতৰি যোৱা