ka jingdumka jingeh

ka jingduna (Khasi) [ Roman: ka.jing.du.na]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-06
1. (Abstract Noun) a deviation from accuracy or correctness; the condition of believing what is not true শুদ্ধতা বা সঠিকতাৰ পৰা আঁতৰি যোৱা; যি মিছা তাক বিশ্বাস কৰা অৱস্থা

Contributed by: Himasri Das on 2023-05-06
2. (Abstract Noun) the state of having less than what is needed or required. প্ৰয়োজনতকৈ বা লগাতকৈ কম থকা অৱস্থা৷